Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Βιολογίας (Συντονιστής), Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Θαλάσσιων & Χερσαίων Βιολογικών Πόρων»
Επικοινωνία: bervan@biology.uoc.gr
Ιστοσελίδα