Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Βιολογίας.
Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων»
Επικοινωνία: dgrambio@upatras.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. ΠΜΣ «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος»
Επικοινωνία: Π. Δεληγιάννη (+30-26410-74120)
Ιστοσελίδα