Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
ΠΜΣ «Αειφορος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»
Επικοινωνία: aeiforospost@agr.uth.gr
Ιστοσελίδα