Τοποθέτηση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το σχέδιο νόμου με τίτλο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Το εν λόγω σ/ν επιφέρει δραστικές αλλαγές στην υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική υποβάθμιση στην ποιότητα του πε..

Περισσότερα...