Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων»
Επικοινωνία: otemperi@ores.duth.gr
Ιστοσελίδα