Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Βιολογίας.
Π.Μ.Σ. «Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας»
Επικοινωνία: secr@biol.uoa.gr
Ιστοσελίδα