Συνέδριο HELECOS 2020

Η Ανακοίνωση και το logo για το συνέδριο Helecos 2020.