Εκδήλωση της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας (ΕΛΕΞΕ)

Αφίσα της εκδήλωσης.