Ένα περιοδικό για την έρευνα στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφάσισε τη δημιουργία ενός αγγλόφωνου, ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού, για την έρευνα στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος: το Aegean Journal of Environmental Sciences (AEJES).

Το AEJES έχει μια ιδιαίτερη στόχευση: φιλοδοξεί να αποτελέσει κυρίως το επιστημονικό βήμα παρουσίασης της έρευνας που πραγματοποιείται από νέους ερευνητές (μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές).

Για πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ.