Τοποθέτηση της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας για το σχέδιο νόμου με τίτλο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Το εν λόγω σ/ν επιφέρει δραστικές αλλαγές στην υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική υποβάθμιση στην ποιότητα του πε..

Read more...

Δελτίο Τύπου - Νησίδες σε Κίνδυνο

Η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία συνυπογράφει Επιστολή Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Επιστημονικών Φορέων σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε προστατευόμενες βραχονησίδες. Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.Σχετικό υλικό...

Read more...