Προκήρυξη δύο θέσεων για νέους ερευνητές στα αντικείμενα της οικολογικής μοντελοποίησης και των μικροοργανισμών στη φυλλόσφαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.eeec.net.cn/Recruitment?_l=en