Επόμενο (9ο) Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας

Το επόμενο, 9ο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους και μέλη της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΕΛΚΕΘΕ), στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, και στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης που αποδέχτηκαν την πρόταση του Δ.Σ.

Η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με θέματα του ευρύτερου πεδίου της Οικολογίας και δραστηριοποιείται στο νησί της Κρήτης είναι εξαιρετικά δυναμική, πολυπληθής και παραγωγική καθώς και με μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση συνεδρίων, και είμαστε σίγουροι πως το επόμενο συνέδριο θα είναι εξαιρετικά πετυχημένο και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στα συνέδρια της Εταιρείας.

Σίνος Γκιώκας
Πρόεδρος της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας