Ένα νέο βιβλίο για την έννοια και το ρόλο της κλίμακας στην οικολογία και τη βιολογία της διατήρησης

Το βιβλίο, προϊόν του προγράμματος FP7-SCALES (Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales), εκδόθηκε τον Ιούλιο 2014 και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

Η ηλεκτρονική μορφή μπορεί να αναζητηθεί εδώ.