Δύο κείμενα νεκρολογίας για το Νίκο Μάργαρη

Philip W. Rundel, Margarita Arianoutsou & Harold A. Mooney (2013) Nikos S. Margaris 1943–2013, International Journal of Environmental Studies, 70:6, 837-838, http://dx.doi.org/10.1080/00207233.2013.864521

Evangelos I. Manolas (2013) Nikolaos S. Margaris, International Journal of Environmental Studies, 70:6, 839-840, http://dx.doi.org/10.1080/00207233.2013.869961